Ajankohtaista

Lausunto

FEPEDA on yhdessä muiden eurooppalaisten kuuloalan järjestöjen kanssa antanut lausunnon, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeutta avun saamiseen ja avun kutsumiseen hätätilanteissa.

Tutustu lausuntoon: EMERGENCY CALL TO THE COUNCIL – Final

Kuulumisia Fepedan hallituksen kokouksesta

Fepeda piti vuoden 2018 ensimmäisen hallituksen kokouksensa 13.-14.4. Saksan Frankfurtissa. Paikalla oli osallistujia kaikkiaan kahdeksasta maasta.

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti Fepedan tämän vuoden painopisteistä kuten esimerkiksi eurooppalaisten perheiden keskinäisestä verkostoitumisesta sekä vertaistuen antamisesta ja saamisesta. Tämän vuoden yksi konkreettinen tavoite on rohkaista jäsenmaita kutsumaan muiden maiden perheitä omille perheleireilleen. Useampi maa kertoikin olevansa halukas ottamaan perheitä omille perheleireilleen sekä olevansa itse kiinnostuneita osallistumaan muiden maiden perheleireille. Monet olivat myös kiinnostuneita osallistumaan Suomen KLVL:n Kesäpäiville. Mahtavaa!

Hallituksen kokouksessa keskustelimme myös Fepedan perheleirin järjestämisestä. Koska edellisestä perheleiristä on aikaa jo seitsemän vuotta, selkeä tahtotila oli, että leiri pidettäisiin mahdollisimman pian. Hallitus keskusteli paikasta ja ajankohdasta päätyen lopulta siihen, että leirin suunnittelu aloitetaan välittömästi tavoitteena järjestää leiri Saksassa jo vuonna 2019. Tästä lisää myöhemmin!

Kokouksen yhteydessä tapasimme myös paikallisen yhdistyksen jäseniä ja vaihdoimme ajatuksia kuulovamma-alan ajankohtaisista asioista.

Virallisen kokouksen ohessa Fepeda järjesti ensimmäistä kertaa ohjelmaa myös nuorille. ”FEPEDA Teens” olikin menestys ja mukana olleet lapset ja nuoret pääsivät tutustumaan toisiinsa ja toistensa kulttuureihin. Ohjelmassa oli myös tutustumista Frankfurtiin ja sen nähtävyyksiin.

 

 

 

 

 

 

Kuulumisia Fepedan työvaliokunnan kokouksesta

Fepedan työvaliokunta piti ensimmäisen kokouksensa uuden puheenjohtajan johdolla. Ensimmäisessä kokouksessa saatiin monia asioita valmiiksi ja eteenpäin!

Kokouksessa käsiteltiin mm. tämän vuoden toimintasuunnitelmaa sekä käytiin läpi työvaliokunnan työstämä SWOT-analyysi järjestön vahvuuksista, mahdollisuuksista ja toisaalta kehittämiskohteista.

Tämän vuoden toiminta painottuu ja keskittyy erityisesti kuulovammaisten lasten perheisiin ja tietoisuuden lisäämiseen kansallisella tasolla siitä, mikä Fepeda on. Tavoitteena on osallistaa eri maiden perheitä mukaan toimintaan mm. Fepedan nettisivujen kautta ja edistää perheiden osallistumismahdollisuuksia eri maiden perhepäiville. Näistä ideoista kerromme myöhemmin lisää!

Edunvalvonnan saralla Fepeda teetti viime vuoden lopulla kyselyn kuulolaitteista ja niiden saatavuudesta ja laadusta eri Euroopan maissa. Kyselyn pohjalta voidaan todeta, että joissakin maissa tilanne on erittäin huono. Aiheen tiimoilta on julkaistu tiedote.

Lopuksi muistutus kaikille, että ilmoittautuminen Itävallassa järjestettävään FCEI-konferenssiin (www.fcei.at) on edelleen käynnissä. Konferenssi kerää joka toinen vuosi yhteen kuulovammaisten lasten vanhemmat ja kuuloalan ammattilaiset. Jos kiinnostuit, Fepedan sihteeristöstä saat lisätietoja (petra.paloposki2 (at) gmail.com).

 css.php
Valikko