Ajankohtaista

Marraskuun uutiskirje on ilmestynyt

Voit lukea viimeisimmän uutiskirjeen täältä.

Mikäli et vielä tilaa KLVL:n uutiskirjettä, nyt on hyvä aika korjata asia! Uutiskirje ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Saat uutiskirjeen kautta ajankohtaisia järjestökuulumisia ja tietoa KLVL:n kursseista ja tapahtumista.

Tilaa uutiskirje

Tule mukaan nostamaan nuorten ääni kuuluviin

Nuoret vaikuttajina -projektin tavoitteena on saada eri tavoin vammaisten tai erityistukea tarvitsevien nuorten / nuorten aikuisten ääni kuuluviin erityisesti koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa ja vaikuttaa mahdollisiin epäkohtiin yhteiskunnassa.

Projekti etsii nyt erityisesti kuulovammasta nuorta aikuista, joka haluaisi vaikuttaa kuurojen ja heikkokuuloisten lasten, nuorten ja aikuisten koulutus- ja työllistymisasioihin. Juuri nyt olisi erityisen tärkeää saada mukaan joku, jolla on haasteita kuulemisen kanssa, sillä se on näkökulma, joka ryhmästä vielä puuttuu.

Mitä tehdään?

Kootaan noin kuuden nuoren tiimi, jossa kaikki saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät ideoimaan projektia yhdessä alusta lähtien. Pidetään vapaamuotoisia suunnittelutyöpajoja / ryhmä- ja yksilöhaastatteluja, joissa etsitään projektiin aiheita nuorten omasta elämästä.

Keskitytään nuorten arjessa vastaan tuleviin tilanteisiin. Painopiste on erityisesti koulutukseen ja työelämään liittyvissä siirtymissä (kesätyöt, hakeminen opiskelemaan, opintojen aloittaminen, valmistuminen, siirtyminen työelämään yms.)

Tiimistä tehdään n. 3 hengen ryhminä vierailuja tahoille, joilla asioista päätetään ja joilla niihin vaikutetaan. Nuoret haastattelevat näiden tahojen edustajia yhteisen ideoinnin pohjalta. Vaikuttamistyön suunnittelija Elina Mäkikunnas hoitaa käytännön järjestelyt ja on aina mukana vierailuilla. Mahdollisia vierailukohteita ovat esim. Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto yms.

Asioista, joita ideoinnin ja vierailujen yhteydessä nousee esiin, tehdään somenostoja ja julkaisuja; tuloksia tuodaan mahdollisimman konkreettisesti esiin, jotta nuorten tilanteelle saadaan näkyvyyttä yhteiskunnassa!

Keitä tarvitaan mukaan?

Eri tavoin vammaisia tai erityistukea tarvitsevia (mahdollisimman erilaisilla tavoilla liikuntarajoitteisia, aistivammaisia, autismin kirjoon kuuluvia yms.) nuoria / nuoria aikuisia (n. 16-26-vuotiaita).

Nuoria, jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa: jo mukana työelämässä, vasta miettimässä opiskelupaikkaa, aloittelemassa opintoja, opiskelemassa ehkä jo kolmatta ammattia … Olisi tärkeää saada erilaisia näkökulmia mukaan kuitenkin siten, että koulutus ja / tai työelämä tai näihin liittyvät haaveet ovat mukaan tulevalle nuorelle ajankohtaisia.

Olisi tärkeää saada mukaan uusia ääniä ja tarjota mahdollisuus heille, jotka eivät välttämättä toistaiseksi ole päässeet mukaan vaikuttamaan aktiivisesti asioihin.

Nuoria, jotka pystyvät aloittamaan projektissa loka-marraskuussa ja ehtivät osallistumaan siihen säännöllisesti (noin kerran kuussa joko livenä tai etänä + vierailut) loppukevääseen asti. Kuuden hengen ryhmä työskentelee vapaamuotoisesti ja joustavasti ja työskentelyssä voidaan hyödyntää etäyhteyksiä. Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu kuitenkin pääkaupunkiseudulla. Vierailuja tehdään talven ja kevään aikana ja jokainen ryhmäläinen pääsee mukaan vähintään yhdelle vierailulle.

Mitä toiminnasta saa?

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda esiin asioita, joita yhteiskunnassa pitäisi kehittää sekä saada lisää huomiota jo olemassa oleville hyville käytännöille. Tässä projektissa sinua kuunnellaan ja pääset konkreettisesti tapaamaan henkilöitä, jotka yhteiskunnassa vaikuttavat.

VAMLAS palkitsee kaikki osallistujat lahjakorteilla ja korvaa 2-3 menopaluuta Helsinkiin sellaisille osallistujille, jotka tulevat mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Saat uusia kontakteja ja pääset osaksi porukkaa, jossa on muita nuoria vaikuttajia. Jokaisen nuoren rooli ryhmässä on erittäin tärkeä, jotta nuorten erilaiset taustat ja tilanteet tulevat monipuolisesti huomioiduiksi.

Lisätietoja ja yhteydenotot: 

Elina Mäkikunnas
Vaikuttamistyön suunnittelija
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Mikonkatu 8 A 9. krs, 00100 Helsinki
Puh. +358 44 7055 986, sähköposti elina.makikunnas@vamlas.fi

Opinnäytetyö kuulovammaisten lasten integraatiosta päiväkodeissa

Uusi kuulovammaisten lasten arkeen liittyvä sosiaalialan (varhaiskasvatus) opinnäytetyö on julkaistu Metropoliassa.

Nana Riutta & Mari Vankka tutkivat vanhempien näkemystä kuulovammaisten lasten integraation onnistumisesta päiväkodeissa Helsingissä. Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa.

”Opinnäytetyön johtopäätöksenä todettiin, että vanhemmat toivovat kuulovammaisille lapsilleen pienempiä ryhmiä, joissa olisi pysyvä viittomakielentaitoinen tai tukiviittomia taitava henkilökunta. Vanhemmilla esiintyi myös toiveita kuulovammaisten lasten omasta ryhmästä, jossa heillä olisi aiheeseen perehtynyt ja kouluttautunut henkilökunta sekä vertaistukea. Toisena isona asiana tutkimuksesta kävi ilmi, kuinka itsenäisesti vanhemmat joutuvat etsimään ja kyselemään tietoa tukitoimista sekä apuvälineistä. Erilaiset vertaistukiryhmät sekä kolmas sektori ovat olleet suurimpana tiedonlähteenä vanhemmille.”

Tässä on tärkeää tietoa niin päiväkohtien johtajille kuin päättäjillekin. Integraatiolle pitää olla riittävästi resursseja, jotta se todella palvelee erityislasten perheitä.

Joensuun ja Kuopion seudun KLT:n pikkujoulut

Tervetuloa Joensuun ja Kuopion Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:n HopLop pikkujouluihin sunnuntaina 2.12.2018!

 

JOENSUUSSA:

KELLO 11 SAAPUMINEN

KL 12.15-13.45 DISKOHUONEESSA PUUROTARJOILU

Tarjolla myös pipareita, mehua ja kahvia, glögiä

Ilmoittaudu Saaralle!

Mainitse samalla erityisruokavaliot

 

KUOPIOSSA:

KELLO 11 SAAPUMINEN

KL 12.00-13.30 DISKOHUONEESSA PUUROTARJOILU

Tarjolla myös pipareita, mehua ja kahvia

Ilmoittaudu Katjalle!

Mainitse samalla erityisruokavaliot

 

Yhdistys tarjoaa pikkujoulut!

 

Ilmoittautumiset pyydetään 16.11.2018 mennessä!

Saara: 0451339422 (vain viestit) tai joensuunkuopionklt@gmail.com

Katja: khiitura81@gmail.com

 

Joensuun HopLop, Raatekankaantie 4, 80100 Joensuu

Kuopion HopLop, Siikaranta 9 B,70620 Kuopio

Viittomakielinen rippikoulu 2019

Valtakunnallinen viittomakielinen rippikoulu järjestetään vuoden 2019 aikana, mikäli vähintään 8 nuorta ilmoittautuu mukaan. Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna, kun nuori täyttää 15. Vuonna 2019 rippikouluun voivat osallistua v. 2004 tai sitä ennen syntyneet nuoret.

Tilanne on se, että kuuroja nuoria on maassamme melko vähän, tämän takia joudumme miettimään tilannetta ilmoittautumisten jälkeen. Varsinainen leiriaika on kuitenkin jo tiedossa. Se on 2.-10.6.2019, paikka on Iso-Syöte. Konfirmaatiosta sovitaan leiriläisten ja heidän perheidensä kanssa.

Koska viittomakielisen rippikoulun järjestyminen on epävarmaa, jokaisen nuoren on syytä ilmoittautua myös oman seurakuntansa rippikouluun.

Ilmoittautuminen viittomakieliseen rippikouluun tapahtuu 21.12.2018 mennessä kuurojenpappi Petri Majatielle. Ilmoittautumisen voi tehdä vapaamuotoisesti, kertomalla nimensä, yhteystietonsa, kotiseurakuntansa sekä syntymäaikansa. Tiedot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: petri.majatie@evl.fi tai viestillä numeroon 0400824039. Otan myöhemmin yhteyttä.

Vuoden 2019 rippikoulusta vastaavat kuurojenpapit: Päivi Liiti, Petri Majatie ja Marja Saukkonen

Päivi Liiti
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 
PL 85, Ojakatu 1, 90100 Oulu 
paivi.liiti(a)evl.fi, p. 044 7555554 

Petri Majatie 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 
Hämeenkatu 13, 20500 Turku 
petri.majatie(a)evl.fi, p. 0400 824039 

Marja Saukkonen  
Lapuan Hiippakunnan toimisto 
Kauppakatu 19 C, 40100 Jyväskylä 
marja.saukkonen(a)evl.fi, p. 0400 241401